sunnuntai 17. heinäkuuta 2016

Kaikella rakkaudella erilaisille moskovan tiltuille => #härkösille, ymv toiseuden monikulttuurisuushame päällä kulkeville hippiaatteen mädättämille punamafian hörhöille: Vetäkää sianvittu päähänne kaikella kunnioituksella ja rakkaudella Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä

Kaikella rakkaudella erilaisille moskovan tiltuille => #härkösille, ymv toiseuden monikulttuurisuushame päällä kulkeville hippiaatteen mädättämille punamafian hörhöille: Vetäkää sianvittu päähänne kaikella kunnioituksella ja rakkaudella Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä

Nizza ymv terroriteot: Tunnustan, että en jaksa tuomita noudattaen raamatun: "Älkää tuomitko ettei teitä tuomittaisi" - ohjetta. Se ei tarkoita että välttämättä hyväksyisin, toisaalta parempi nyt jotta islamisaation ja matuinvaasion raakuus tulee esiin nyt eikä huomenna kun olemme vähemmistö omassa maassamme. Tuomitseminen on jo myöhäistä. Tekijä jo jossain paratiisissa vuohia nussimassa. Se on huomioitava ykkösenä, että ko Nizzan terroriteko on enempi oire tästä matu- ja islaminvaasiosta, kuin mikään yksittäinen tapaus. Matu- ja islaminvaasio on ykkösvaara, mistä vastuulliset on potkittava viroistaan, se on tärkeämpää kuin "kaatuneen maidon sureminen".

Seppo Lehto islamin ja maahanmuuton vastustaja

Islam ja rajaton maahanmuutto ilmiöinä; Aikamme syöpesäkkeitä, joiden palvonta verovaroin on kiellettävä kuin scientologia Saksassa
-----------------------------------
http://keskustelua-islamista.blogspot.fi/
------------------

torstai 18. helmikuuta 2016

Eikö se ole selkää? Tulkintani ensin ja perässä punikkimätää kommunistisen internationaalijulistuksen tapaan maahanmuuttovastaisuuden leimaamisesta luottamusta heikentäväksi

Seppo Lehto on huolissaa laatujohtamisesta Tampereen yliopistossa mm julkaistuina ns. tutkimuksina yhteisin verovaroin.


Tutkimuksina julkaistaa monasti puhdasta kommunistista paskaa

---------------------

Tampereen yliopisto punamädän eli kommunistisen internationaalin harhaoppien jakopaikka yhteisin verovaroin. Olisi syytä kiristää yliopisto-opetuksen laatukritteereitä?

Eikö ole selkää tulkintani ensin ja perässä punikkimätää kommunistisen internationaalijulistuksen tapaan maahanmuuttovastaisuuden leimaamisesta luottamusta heikentäväksi

Viite ja näyte punikkipaskasta Tampereen yliopistossa:


--------------
Ohessa oikein kunnolla kommunistista interkomunatsismia:

Suomessa vähän rasismia

18.2.2016
Maahanmuuttoasenteita tutkinut Marja Avonius varoittaa luokittelemasta ihmisiä suvaitsevaisiin ja rasisteihin. Suurimmalla osalla suomalaisista ei ole vahvoja mielipiteitä maahanmuutosta. Kuva: Jonne Renvall

Yli puolet suomalaisista on lähempänä hyvinvointisovinismia kuin avointa maahanmuuttoasennetta

Rasismi on Suomessa vähäistä, mutta kuudesosa kansasta tuntee muukalaispelkoa ja näkee maahanmuuton ongelmana. Yli puolet suomalaisista on maahanmuuttokriittisiä siten, että he sijoittuvat lähemmäs hyvinvointisovinismia kuin avointa maahanmuuttoasennetta.
Tiedot käyvät ilmi Marja Avoniuksen valtio-opin pro gradu -tutkielmasta, jossa analysoitiin suomalaisten maahanmuuttoasenteita European Social Surveyssa vuonna 2014 kerätyn Suomen-aineiston perusteella.
Tutkielman tulosten mukaan kansa jakautuu maahanmuuttokysymyksessä suurkaupungeissa asuviin korkeakoulutettuihin maahanmuuttomyönteisiin ja suurkaupunkien ulkopuolella asuviin, matalammin koulutettuihin maahanmuuttovastaisiin.
Rasismi jää vanhan kansan aatteeksi
Suomi ei jakaudu kahtia rasismin kannalta, sillä perinteinen rotuun ja etniseen alkuperään liittyvä rasismi on tutkielman mukaan suomalaisten keskuudessa todella vähäistä.
Rasistisia asenteita ilmenee erityisesti vanhimmassa, yli 65-vuotiaiden ikäluokassa. Tutkielman tekijä Marja Avonius arvioi, että perinteinen rasismi voidaan Suomessa katsoa pääasiassa vanhan kansan aatteeksi. Maahanmuuttovastaisuus on saanut uusia muotoja, jotka eivät liity rodullisiin kysymyksiin.
Maahanmuuttovastaisesti eli ksenofobisesti suhtautuvia löytyy myös nuoremmista ikäluokista. Noin kuudesosa suomalaisista näkee maahanmuuton itsearvoisesti ongelmana ja uskoo sen yhteiskunnallisten vaikutusten olevan huonoja.
Avonius huomauttaa, että maahanmuuton hyödyllisenä näkeviä on kuitenkin kaksinkertainen määrä maahanmuuttoa ongelmana pitäviin verrattuna. Kahtiajaosta ei siten voi puhua myöskään ksenofobian kannalta.
Hyvinvointisovinismi Suomessa yleistä
Viidesosa suomalaisista on voimakkaasti hyvinvointisovinistisia. Marja Avonius arvioi tutkielmassaan, että yli puolet suomalaisista sijoittuu lähemmäs hyvinvointisovinismia kuin avointa maahanmuuttoasennetta.
Hyvinvointisovinismi määritellään tutkielmassa ideologiaksi, jonka mukaan maahanmuuttajia saa tulla kaikista etnisistä ja kulttuurisista taustoista, kunhan heistä ei aiheudu yhteiskunnalle kustannuksia. Maahanmuuttajien oikeus hyvinvointivaltion etuihin halutaan siten pienemmäksi kuin muilla.
Maahanmuuttajien valinnassa tulee hyvinvointisovinismin mukaan painottaa muuttajien ammattitaitoa, koulutusta, kielitaitoa ja suomalaisen elämäntavan hyväksymistä. Suomeen ei tulisi päästää ulkomaalaisia, jotka eivät näitä kriteereitä täytä.
Maahanmuutto ei jaa kansaa kahtia
Tutkielma ei anna viitteitä suomalaisten voimakkaasta kahtiajakautumisesta maahanmuuttokysymyksessä.
Turvapaikanhakijoiden määrää enemmän ilmapiiriä pilaa jännite, joka on syntynyt maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvien ja sitä vastustavien välille. Maahanmuutosta on vaikea keskustella leimautumatta joko ”suvakiksi” tai ”rasistiksi”.
Tutkielman tekijä Marja Avonius varoittaa, että ihmisten luokitteleminen suvaitsevaisiin ja rasisteihin ei kuvaa suomalaisten maahanmuuttoasenteiden jakaumaa. Maahanmuuttoasenteista puhuminen voi olla jopa harhaanjohtavaa, sillä suomalaiset eivät suhtaudu kaikkeen maahanmuuttoon samalla tavalla.
Tulosten mukaan maahanmuuttoon voimakkaan vastustavasti ja voimakkaan myönteisesti suhtautuvien määrä oli vuonna 2014 vähäinen. Suurimmalla osalla suomalaisista ei ole vahvoja mielipiteitä maahanmuutosta.
Avonius arvioi, että asenteet ovat todennäköisesti muuttuneet viime vuoden aikana. Tutkielman aineisto on vuodelta 2014, mutta keskusteluilmapiiri kärjistyi vasta vuoden 2015 aikana, jolloin Suomeen tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa.
Taloudellinen uhka ei vaikuta asenteisiin
Matala koulutustaso, suurten kaupunkien ulkopuolella asuminen, vähäiset maahanmuuttajakontaktit, heikko sosiaalinen luottamus ja perussuomalaisten äänestäminen selittävät maahanmuuttovastaisuutta. Miehet ovat naisia rasistisempia ja hyvinvointisovinistisempia.
Henkilökohtainen taloudellinen uhka ei vaikuta suomalaisten maahanmuuttoasenteisiin. Maahanmuuttoon myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvia löytyy niin hyvin kuin huonostikin toimeentulevien joukosta.
Tyytymättömyydellä valtion taloudelliseen tilanteeseen on heikko yhteys ksenofobiseen asenteeseen. Tutkielman  tekijä arvioi, että maahanmuuttokriisin retoriikka vetoaa ehkä samoihin henkilöihin kuin talouskriisin retoriikka.
Maahanmuuttoasenteet ovat tiukentuneet myös aiemmin laskusuhdanteen aikana. Lamavuonna 1993 suomalaiset suhtautuivat ulkomaalaiseen työvoimaan ja pakolaisiin negatiivisemmin kuin ennen ja jälkeen laman.
Kontaktit vähentävät kielteisiä asenteita
Turvapaikanhakijoiden määrän äkillinen kasvu voi vaikuttaa kielteisesti maahanmuuttoasenteisiin. Marja Avonius arvioi kuitenkin, että tulevaisuudessa maahanmuuttajien määrän kasvu voi kääntääkin asenteita positiiviseen suuntaan.
Tutkielman tulokset tukevat kontaktihypoteesia, jonka mukaan läheiset maahanmuuttajakontaktit vähentävät ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita.
Kontaktien positiivinen vaikutus syntyy vasta läheisessä tuttavuudessa. Avonius pitääkin tulevaisuuden ilmapiirin kannalta tärkeänä, että uudet maahanmuuttajat eivät eristäydy omiin yhteisöihinsä.
Puolue voi aktivoida muukalaisvastaisuutta
Poliittinen tarjonta saattaa vaikuttaa maahanmuuttoasenteisiin siten, että maahanmuuttovastainen puolue voi aktivoida piilevää muukalaisvastaisuutta. Tutkielman tulosten mukaan perussuomalaisten äänestäjät ovat selvästi muita maahanmuuttovastaisempia.
1990-luvun alku olisi Suomessa tarjonnut hedelmällisen maaperän maahanmuuttovastaiselle radikaalioikeistolaiselle puolueelle, mutta sopivaa puoluetta ei silloin ilmaantunut.
Perussuomalaiset sai kanavoitua maahanmuuttovastaiset voimat vasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Resepti toimi uudelleen vuoden 2015 vaaleissa.
Perussuomalaisten gallup-kannatus on nyt laskenut. Maahanmuuttovastaisuus saattaa jatkossa kanavoitua uusiin puolueryhmittymiin. On myös mahdollista, että muut puolueet tiukentavat maahanmuuttokantojaan.
Järjestötoiminnalla yhteys hyvinvointisovinismiin
Hyvinvointisovinismin ja järjestöosallistumisen välillä on tutkielman mukaan yhteys. Tutkija pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa maahanmuuttovastainen yhdistystoiminta ja kaduilla partioivat soturijärjestöt näkyvät maahanmuuttovastaisten muita korkeampana järjestöosallistumisena.
Maahanmuuttovastaisiin järjestöihin kuuluvien keskinäinen luottamus on voimakasta, mutta luottamus maahanmuuttajiin on vähäistä.
Tutkija arvioi, että maahanmuuttovastainen järjestötoiminta vähentää yleistä sosiaalista luottamusta. Yleisen luottamuksen puute taas on käyttövoimaa hyvinvointisovinismille ja muukalaisvihalle.
Teksti: Heikki Laurinolli
Marja Avonius: Kuka vastustaa maahanmuuttoa? Tilastollinen analyysi suomalaisten maahanmuuttovastaisia asenteita selittävistä tekijöistä. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2016.


--------------------
http://keskustelua-islamista.blogspot.fi/
----------------

sunnuntai 24. tammikuuta 2016

Seppo Lehto vastustaa maahanmuuttoa ja islamisaatiota: Tiedämme luonnon lait keväässä komuanarkoilla se tarkoittaa kiimaista keväistä komupaskan suoltamista nettiin silmät pyörien vastaiskuna http://rajat-kiinni-Tampere.blogspot.fi

Vastustamme rajatonta maahanmuuttoa islamia miehittäjä-Ryssän loisimista alueillamme. Kuvassa huolestuneita kansalaisia mm Klaus Elovaara, Jani Viinikainen. Kuvaaja Seppo Lehto
Seppo Lehto vastustaa maahanmuuttoa ja islamisaatiota:

Tukea Soldiers Of Odin Finland Odinin sotureille 

http://support-soldiers-of-odin.blogspot.fi  

Tiedämme luonnon lait keväässä komuanarkoilla se tarkoittaa kiimaista keväistä komupaskan suoltamista nettiin silmät pyörien vastaiskuna http://rajat-kiinni-Tampere.blogspot.fi

-----------------------
Ohessa kuvasaldoa 23.1.2015 Tampereen Keskustorilta 
-------------------------------------------------------


Heikki Luoto ja Tony Kolehmainen maahanmuuttokriitisinä maahanmuuton ja islamisaation vastustajina soihtukulkueessa

Tampereen poliisi on kokenut poliittisen kasvojenpesun. Nyt ei käydä hakemassa Keskustorilta putkaan kuten vaalikopilta 2008 maahanmuuttokritiikin takia vaan suojataan kommaririkollisten järjestyshäiriöiltäMarco de Wit Facebookissa: Marco de Wit 


soihtumielenosoituksen päätyttyä Vanhan kirkon luona. 
Kuva Seppo Lehto

Luoto Heikki, Rappu, Terhi Kiemunki soihtukulkueen päätepisteessä Vanhan kirkon luona
----------------------------

http://keskustelua-islamista.blogspot.fi/ 

 -----------------------------------------

keskiviikko 4. marraskuuta 2015

Islam- ja maahanmuuttokriitikko Seppo Lehto: Minä en kuulu kuppikuntapolitiikan pariin. Olen ajatteleva vastuullinen isänmaan ystävä. Meillä ei ole mitään syytä hyväksyä muslimien pedofiliakulttia, lasten raiskaamisina ja muina pahoinpitelyinä http://jewtube.tv/islam/horrifying-tradition-where-muslims-throw-babies-from-the-roof-for-good-luck/


Islam- ja maahanmuuttokriitikko Seppo Lehto: En kuulu kuppikuntapolitiikan pariin 

Olen ajatteleva vastuullinen isänmaan ystävä, joka haluan minimoida maahanmuuton ja islamisaation keskuudessamme

Seppo Lehdon puhe 3.10.2015 Rajat kiinni Helsinki mielenosoituksen jälkeen:
Katso video. Kommentit tervetulleita:
Islamista, maahanmuutosta on tulossa vakavia seurauksia jo poistuneina tauteina, uusina tautina keskuuteemme, yhteiskuntarauhan järkkymisinä, terrorismina, kansanmurhana eli väestönvaihtumisena, niin ettei suomalaisilla ole vähemmistönä jatkossa mitään sanaa omassa maassaan http://www.express.co.uk/news/world/614793/German-hospital-refugees-asylum-seekers-migrants-demand-breaking-pointKansaa kustaan silmään mennen tullen ja tehdään omassa maassa toiseuden orjiksi ja ylläpidon maksajiksiMeillä ei ole mitään syytä hyväksyä muslimien pedofiliakulttia, lasten raiskaamisina ja muina pahoinpitelyinä, naisten kivittämisinä kun ovat joutuneet raiskausten kohteeksi jne

Katso video lasten nakkelusta väkijoukkoonLinkki:

http://jewtube.tv/islam/horrifying-tradition-where-muslims-throw-babies-from-the-roof-for-good-luck/-------------------------------------------------
Eurooppa ennen kuvastoa karttana. Klikkaa hiirellä kartta isommaksi:


------------------------------------------

Valkokaapu vs mustakaavut?----------------

Miehittäjä-Ryssästä vs islamista. Onko eroa? 

Puna-armeija vapauttaa?

"Jouduttuaan lopulta liittoutuneiden käsiin, Hartmannin kokemukset vastustajien käyttäytymisestä ovat dramaattisella tavalla poikkeavia: Amerikkalaiset loivat muutamia ihailevia katseita saksalaisnaisiin, mutta antoivat heidän olla rauhassa perheidensä parissa. Erich tunsi syvää helpotusta. Rannekellot ja muu henkilökohtainen omaisuus olivat pieni hinta siitä, että he olivat päässeet turvaan amerikkalaisten puolelle. Neuvostoliiton miehittämillä alueilla neuvostosotilaat olivat syyllistyneet niin suurimittaiseen seksuaaliseen väkivaltaan saksalaisia naisia kohtaan, ettei vastaavaa ole lähihistoriassa nähty. Amerikkalaiset upseerit olivat jo luvanneet, ettei saksalaisia luovutettaisi venäläisille. Erich oli kiitollinen siitä, että hänen miehistönsä ja heidän perheensä säästyisivät tältä kohtalolta. USA:n ja Neuvostoliiton kesken oli kuitenkin sovittu yhtä ja toista, mitä eivät amerikkalaiset äänestäjät tiedä tänäkään päivänä: Saksalaiset sotilaat ja siviilit(!!) luovutettiin 17.05.1945 puna-armeijalle, joka saapui Strakoniziin ottamaan vastaan vankeja: Ennen kuin amerikkalaiset ehtivät lähteä takaisin, he joutuivat todistamaan kohtaloa, johon tietämättään olivat tuominneet viattomat saksalaisnaiset ja tytöt. Amerikkalaiset saivat huomata liittolaistensa pystyvän yksilötasolla laskeutumaan inhimillisen raadollisuuden alemmille tasoille. Keokukista ja Kokomosta kotoisin olleet nuoret sotapojat saivat omin silmin nähdä "karhun elämöivän". Aseettomat saksalaismiehet komennettiin riviin ja puolihumalassa heiluvat, konekiväärein ja kiväärein aseistautuneet puna-armeijan sotilaat asettuivat vartioimaan heitä. Toiset sotilaat hyökkäsivät naisten ja tyttöjen kimppuun, repivät heidän vaatteensa ja alkoivat raiskata heitä niityllä aseveljiensä, voimattomien saksalaisten ja tapahtumia Yhdysvaltain armeijan kuorma-autojen lavoilta järkyttyneinä seuranneiden amerikkalaissotilaiden silmien edessä. Tapahtumat näyttivät halvaannuttaneen amerikkalaiset. Mutta kun kaksi alastonta ja itkevää saksalaistyttöä juoksi kuorma-autojen luokse etsimään suojaa, he ymmärsivät sentään nostaa nämä lavalle turvaan. Venäläiset eivät arvostaneet moista ritarillisuutta. He alkoivat ammuskella villisti ilmaan ja huudella amerikkalaisille lähtien samalla etenemään pahaenteisesti kohti amerikkalaisten kuorma-autoja. Niiden kuljettajat painoivat kaasun pohjaan... Nuori kolmissakymmenissä ollut saksalaisnainen, joka oli erään kersantin vaimo ja kaksitoistavuotiaan tyttären äiti, rukoili polvillaan välillä Jumalaa ja välillä venäläissotilaita, että he ottaisivat hänet ja säästäisivät hänen lapsensa. Hänen rukouksiaan ei kuultu. Saksalaismiehet katsoivat avuttomina kiväärien piiput vatsassaan, kuinka nainen aneli pahoinpitelijöitään kyynelten valuessa pitkin hänen poskiaan. Eräs venäläiskorpraali astui naisen eteen suu virneessä. Yksi hänen seurassaan olleesta neljästä sotilaasta potkaisi naista kaikin voimin vatsaan sotilassaappaallaan. "Kirottu fasistisika!" sotilas karjaisi. Nuori äiti kaatui maahan henkeään haukkoen. Sitten naista potkaissut sotilas otti kiväärinsä ja ampui hänet yhdellä päähän tähdätyllä laukauksella. Venäläiset hyökkäsivät ikään katsomatta kaikkien saksalaisnaisten kimppuun. Kaksitoistavuotiaan tytön äidin tappanut sotilas raahasi tyttären panssarivaunun taakse. Hänen seuraansa liittyi muitakin sotilaita. Puoli tuntia myöhemmin tankin takaa kompuroi äänensä käheäksi itkenyt alaston tyttö, joka ei pystynyt enää seisomaan, vaan luhistui maahan kuin rikkinäinen nukke. Kerran niin rauhallisella niityllä näytellyssä hirvittävässä näytelmässä kärsivän lapsen ahdinko oli kuitenkin vain yksityiskohta. Voimattomat saksalaiset pyysivät venäläisiltä vartijoiltaan, että heidän sallittaisiin auttaa tyttöä. Konepistooleilla osoittelevat venäläiset päästivät lopulta saksalaisen lääkintämiehen lapsen luo. Tyttö kuoli kuitenkin seuraavan tunnin kuluessa, ja hänen viimeiset valitushuutonsa raastoivat Erichin ja hänen miestensä mieliä. Romuluiset venäläissotilaat raiskasivat armotta kahdeksan-yhdeksänvuotiaita tyttöjä kerran toisensa jälkeen. Heillä ei näyttänyt olevan muita tunteita kuin viha ja himo. Raakalaisten tyydyttäessä halunsa naisten kirkaisujen ja kauhunhuutojen täyttämällä niityllä Erich ja hänen miehensä katselivat konekiväärien suihin. Himonsa tyydyttäneet venäläissotilaat, joiden univormut olivat tahriintuneet vereen, tulivat virnistellen vapauttamaan Luftwaffen miehiä vartioineita vartijoita konekiväärien takaa. Alaikäisiä tyttäriään suojelemaan pyrkineet äidit hakattiin armotta tajuttomiksi, raahattiin lasten luota ja raiskattiin uudelleen. Kovapintaiset sotalentäjät, jotka olivat nähneet satoja ilmataisteluita ja haavoittuneet itsekin, puhkesivat itkemään täysin avoimesti. Erich kärsi enemmän kuin koskaan. Hän yritti hillitä itseään, ettei olisi antanut periksi lähes vastustamattomaksi kasvaneelle halulleen oksentaa. ... Osa naisista vietiin pois kuorma-autoilla, eikä heistä sen koommin kuultu mitään. Takaisin tuodut luhistuivat miestensä ja isiensä käsivarsille. He olivat joutuneet kokemaan uskomattomia kauheuksia, mutta lisää oli vielä tulossa. ... Sitten niityn reunoille ajettiin joukko panssarivaunuja vartioon ja alue eristettiin yöksi. Venäläissotilaat tulivat kerta toisensa jälkeen ja raastoivat naiset ja tytöt näiden miesten ja isien käsivarsilta. Raiskaukset jatkuivat läpi yön, aivan viimeisiä aamuyön tunteja lukuun ottamatta... Aamun ensimmäisten auringonsäteiden alkaessa valaista panssarivaunujen ympäröimää niittyä monet saksalaisista eivät reagoineet niiden lämpöön mitenkään... Erich huomasi lähellään erään kersantin ja hänen vaimonsa sekä tyttärensä elottomat ruumiit. Kersantti oli yön pimeydessä viiltänyt vaimonsa rannevaltimon auki improvisoidulla tikarilla, tehnyt saman yksitoistavuotiaalle tyttärelleen ja lopuksi itselleen... Jotkut miehet olivat tukehduttaneet vaimonsa ja lapsensa ja hirttäytyneet sitten itse kuorma-autojen kylkiin minkä tahansa köydestä käyvän apuvälineen avulla. He olivat valinneet kuoleman maanpäällisen helvetin sijasta. ... Tapahtumien iskiessä Erichin tietoisuuteen hän alkoi puhua itsekseen: "Sinun on pysyttävä elossa, Erich, tuli mitä tuli. Sinun on pakko selvitä hengissä, että voit kertoa muille nämä tapahtumat, joita et itsekään voi uskoa tosiksi. Et saa koskaan unohtaa, minkälaisia tekoja ihmiset pystyvät tekemään, jos sallivat itsensä laskeutua eläimien alapuolelle."


... Sivuilta 171-173, Erich Hartmann - Raymond F. Toliver & Trevor J. Constable: "Erich Hartmann", engl: "The Blond Knight of Germany" Koala-kustannus, Helsinki, Karisto OY Hämeenlinna 2003
--------
http://keskustelua-islamista.blogspot.fi/
---------